[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In
Trang chủ > Kế toán > 3 Hướng dẫn nghiệp vụ > Kho > Xuất kho > Xuất hàng cho các đơn vị (chi nhánh) hạch toán phụ thuộc khác

Xuất hàng cho các đơn vị (chi nhánh) hạch toán phụ thuộc khác


  
1. Định khoản
1. Trường hợp không ghi nhận doanh thu giữa các khâu trong nội bộ, kế toán lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ hoặc hóa đơn GTGT
Nợ TK 136 Phải thu nội bộ
     Có TK 155, 156
     Có TK 3331
2. Trường hợp doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp
Nợ TK 632 Giá vốn hàng bán
     Có TK 155, 156
2. Mô tả nghiệp vụ
Khi có yêu cầu xuất hàng cho các đơn vị hạch toán phụ thuộc để bán, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:
  1. Căn cứ vào lệnh điều động nội bộ của công ty về việc chuyển hàng cho các đơn vị trực thuộc hoặc cửa hàng ở khác địa phương, bộ phận chịu trách nhiệm sẽ lập đề nghị xuất kho hàng hóa
  2. Kế toán kho lập Phiếu xuất kho, sau đó chuyển Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt
  3. Căn cứ vào Phiếu xuất kho, Thủ kho xuất kho hàng hoá
  4. Thủ kho ghi sổ kho, còn Kế toán ghi sổ kế toán kho.
  5. Bộ phận đề xuất nhận hàng, sau đó vận chuyển tới các đơn vị hạch toán phụ thuộc
3. Ví dụ

Ngày 21/01/2017 chuyển hàng cho cửa hàng Quang Minh ở Bắc Giang, công ty sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ để chuyển hàng
  • Tủ lạnh Hitachi 110lít, số lượng 10, đơn giá 8.000.000đ
  • Tủ lạnh Hitachi 60lít, số lượng 10, đơn giá 4.000.000đ
4. Hướng dẫn trên phần mềm
Trường hợp không ghi nhận doanh thu giữa các khâu trong nội bộ và đơn vị lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Trường hợp không ghi nhận doanh thu giữa các khâu trong nội bộ và đơn vị lập hóa đơn GTGT

Trường hợp ghi nhận doanh thu bán hàng cho các đơn vị trong nội bộ doanh nghiệp


Xem thêm