[MISAJSC]
Tìm kiếm:
Mục lục
In

1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép khách hàng liên kết máy chấm công với phần mềm AMIS.VN - Nhân sự giúp tự động lấy dữ liệu từ máy chấm công về bảng chấm công trên phần mềm
2. Các bước thực hiện
Trường hợp khách hàng liên kết máy chấm công với phần mềm thì thực hiện chấm công theo 2 bước sau:

Bước 1. Chấm công cho nhân viên

Bước 2. Tổng hợp công của nhân viênXem thêm