1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R43
  5. Cho phép xem báo cáo tổng hợp trên nhiều chi nhánh

Cho phép xem báo cáo tổng hợp trên nhiều chi nhánh

1. Mục đích

Cho phép kế toán lựa chọn cùng lúc xem được báo cáo tổng hợp trên một vài chi nhánh hoặc chọn xem báo cáo của tất cả các chi nhánh bao gồm cả chi nhánh hạch toán độc lập hoặc phụ thuộc, giúp quản lý việc hạch toán riêng biệt một cách khoa học. 

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R43: Chương trình đã đáp ứng được tính năng Xem báo cáo tổng hợp trên nhiều chi nhánh.
  • Từ phiên bản R43 trở đi: Bổ sung thêm phạm vi các báo cáo đáp ứng được chức năng này bao gồm: Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp và Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng.

2.1. Để thực hiện tính năng Xem báo cáo tổng hợp trên nhiều chi nhánh thực hiện như sau:

Vào Hệ thống\Tùy chọn\Báo cáo, chứng từ. Tích chọn Xem báo cáo tổng hợp trên nhiều chi nhánh. Nhấn Áp dụng.

2.2. Phạm vi các báo cáo đáp ứng trong giai đoạn 2 cụ thể là:

  • Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp, gồm 4 báo cáo Thống kê theo:


  • Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng, gồm 8 báo cáo Thống kê theo:

Xem chi tiết việc thực hiện tính năng Xem báo cáo tổng hợp trên nhiều chi nhánh tại đây.

 

Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.