1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R43
 5. Phân quyền không cho phép các kế toán làm việc tại Tổng công ty xem được chứng từ, báo cáo của chi nhánh khác

Phân quyền không cho phép các kế toán làm việc tại Tổng công ty xem được chứng từ, báo cáo của chi nhánh khác

1. Mục đích

Cho phép kế toán trưởng phân quyền không cho phép các kế toán làm việc tại Tổng công ty xem được thông tin chứng từ, báo cáo liên quan đến các chi nhánh khác để đảm bảo tính bảo mật thông tin của doanh nghiệp.

2. Chi tiết thay đổi

 • Từ trước phiên bản R43: Phần mềm cho phép kế toán trưởng phân quyền chi tiết cho kế toán viên đảm nhiệm các vai trò khác nhau như kế toán bán hàng, kế toán kho,… và hạch toán trên chi nhánh mà mình làm việc. Nhưng hiện nay, các kế toán làm việc tại Tổng công ty vẫn có thể xem được chứng từ, báo cáo liên quan đến các chi nhánh khác khi lựa chọn Xem chứng từ, báo cáo bao gồm dữ liệu của các chi nhánh phụ thuộc. Điều này làm ảnh hưởng đến tính bảo mật thông tin của doanh nghiệp.
 • Từ phiên bản R43 trở đi: Cho phép kế toán trưởng khi chọn chi nhánh làm việc cho từng người dùng có quyền làm việc trên tổng công ty thì có thể lựa chọn cho phép người dùng đó xem dữ liệu tại các chi nhánh phụ thuộc hay không.

Cách thực hiện trên phần mềm:

 • Vào Hệ thống\Quản lý người dùng


 • Nhấn vào người dùng muốn phân vai trò và nhấn Phân vai trò:


 • Chương trình hiển thị giao diện Chọn vai trò cho người dùng với mã nhân viên tương ứng:
  • Chương trình bổ sung cột Xem dữ liệu của chi nhánh phụ thuộc.

– Nếu người dùng được phân quyền làm việc với cơ cấu tổ chức là Tổng công ty thì chương trình sẽ ngầm định tích chọn và không cho phép sửa cột này.
– Nếu người dùng được phân quyền làm việc với cơ cấu tổ chức là chi nhánh hoặc công ty con thì chương trình sẽ ngầm định không tích chọn và không cho phép sửa lại.

  • Tích chọn các vai trò cho người dùng.
  • Tại cột Làm việc với chi nhánh, nhấn vào chương trình hiển thị giao diện Phân chi nhánh làm việc cho người dùng.

Lưu ý:

 • Nếu người dùng được phân quyền làm việc tại Tổng công ty thì chương trình sẽ tự động tích chọn Xem dữ liệu của chi nhánh phụ thuộc và cho phép người dùng sửa lại. Trường hợp người dùng chỉ được phân quyền làm việc tại các chi nhánh phụ thuộc thì sẽ không được phép lựa chọn chức năng này.
 • Nếu tất cả các vai trò của người dùng nếu được phân quyền làm việc ở Tổng công ty và không tích chọn Xem dữ liệu của chi nhánh phụ thuộc trên chứng từ nghiệp vụ, báo cáo đang xét thì người dùng chỉ được phép xem và làm việc với các chứng từ của Tổng công ty.
 • Thực hiện tương tự với trường hợp vào giao diện Hệ thống\Vai trò và quyền hạn.
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.