AMIS.VN Kế toán

Cho phép thiết lập Đồng bộ dữ liệu từ CRM sang AMIS.VN Kế toán và ngược lại, đồng thời cho phép thiết lập quản lý thông tin kho.

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện “AMIS Bán hàng”, chọn chức năng Thiết lập (biểu tượng ).

Tại mục Marketplace, chọn AMIS.VN – Kế toán.

Đồng bộ dữ liệu

Tại mục Đồng bộ dữ liệu, nhấn Cập nhật.

Chọn Phân hệ AMIS.VN – Kế toán để thực hiện đồng bộ dữ liệu.

Sau khi đồng bộ dữ liệu xong, người dùng có thể kiểm tra được kết quả đồng bộ dữ liệu.

Phân quyền kho

Chọn mục Phân quyền kho. Tại đây, lấy lên danh sách tất cả kho đã kết nối với sổ được chọn bên Kế toán.

Sau đó di chuột tới dòng kho và nhấn để thực hiện phân quyền.

Nếu tích chọn là Mọi người thì tất cả người dùng sẽ được phân quyền sử dụng kho này.

Còn nếu tích Chọn người dùng thì chương trình hiển thị thêm các thông tin:

  • Chọn Loại: là Người dùng hoặc Cơ cấu tổ chức.
  • Tích chọn Người dùng hoặc Cơ cấu tổ chức từ cột Có sẵn, sau đó nhấn Thêm để chọn vào danh sách Được chọn.

Nhấn Cất để hoàn thành phân quyền.

Lưu ý: Đối với Người dùng không được chọn trong danh sách Được chọn hoặc không thuộc Cơ cấu tổ chức trong danh sách Được chọn của giao diện phân quyền kho tương ứng thì:

  • Tại giao diện Chọn hàng hóa/Tra cứu tồn kho, khi chọn kho để lọc tồn kho thì không hiển thị kho đó trong danh sách chọn.
  • Khi chọn kho là tất cả thì số tồn kho không cộng của kho không có quyền.
Cập nhật 05/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.