Kết nối AMIS aiMarketing

Cho phép kết nối với AMIS aiMarketing (Landing Page) để thu thập thông tin khách hàng tiềm năng và chuyển về hệ thống AMIS CRM lưu trữ.

Cách thực hiện

1. Thiết lập AMIS aiMarketing (Landing Page)

Lưu ý: Trước khi thiết lập AMIS aiMarketing, bạn cần kích hoạt Misa ID và có quyền admin trên hệ thống.

Nếu chưa kích hoạt Misa ID, bạn kích hoạt tại đây.
Trên giao diện “AMIS Bán hàng”, chọn chức năng Thiết lập (biểu tượng ).

Tại mục Kết nối, chọn AMIS aiMarketing.

Trên giao diện thiết lập AMIS aiMarketing, nhấn Kết nối.

Chọn tên công ty bạn muốn kết nối Landing Page, sau đó nhấn Cất để hoàn thành.

2. Thiết lập bố cục và ghép trường

Sau khi kết nối với Landing page, bạn thực hiện thiết lập bố cục và ghép trường.

Chọn mục aiMarketing, tại đây bạn chọn 1 trong 2 phân hệ Tiềm năng hoặc Ao cơ hội để  Landing Page đẩy thông tin khách hàng về (tại đây lấy ví dụ là Phân hệ Tiềm năng) và lựa chọn Tên bố cục.

Bạn chọn mẫu Landing page trong trường Danh sách mẫu và thiết lập ghép trường thông tin từ Landing page với các trường thông tin của Tiềm năng. Nhấn Cất để hoàn thành.

Cập nhật 15/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.