Báo cáo

Giúp quản lý xem và theo dõi được các công việc Đã tạo nhưng chưa giao cho người khác; Đã tạo và giao cho người khác thực hiện để sắp xếp kế hoạch thực hiện kịp thời.

Cách thực hiện

Vào phân hệ Báo cáo, chọn báo cáo Việc tôi đã giao.

Tại đây, sẽ hiển thị danh sách các công việc đã giao cho nhân viên thực hiện.

Nhấn vào tên công việc để hiển thị chi tiết công việc.

Cập nhật 04/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.