Theo dõi tiến độ công việc

Sau khi công việc được giao, người giao việc sẽ theo dõi và giám sát tiến độ hoàn thành thông qua việc thay đổi các Cột trạng thái công việc hoặc Màu sắc của biệu tượng trên danh sách công việc.

Cách thực hiện

Nếu công việc thuộc Dự án thì quản lý theo dõi tiến độ công việc ngay trên Dự án đó.

Theo dõi tiến độ tại tab Dự án của Nhóm/Phòng ban tổng quát.

Hoặc tại Cột trạng thái trên tab Bảng của Dự án.

Còn nếu công việc không thuộc Dự án thì quản lý theo dõi tiến độ công việc thông qua màu sắc biểu tượng tại phân hệ Báo cáo\Việc tôi đã giao.

Biểu tượng:

Công việc Chưa hoàn thành

Công việc Đã hoàn thành

Các công việc đã giao bị trễ hạn thì quản lý có thể theo dõi tại phân hệ Tổng quan\Công việc tôi giao bị trễ hạn hoặc Báo cáo\Việc tôi giao bị trễ hạn.

Cập nhật 04/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.