1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R30
  5. Giúp khách hàng biết được các tính năng mới trên mỗi phiên bản của phần mềm AMIS.VN

Giúp khách hàng biết được các tính năng mới trên mỗi phiên bản của phần mềm AMIS.VN

Giúp khách hàng biết được các tính năng mới trên mỗi phiên bản của phần mềm AMIS.VN.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R30 trở đi: Khách hàng có thể biết được các tính năng mới trên mỗi phiên bản của phần mềm để áp dụng vào sử dụng bằng cách nhấn vào biểu tượng trên chương trình.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.