1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R30
  5. Hiển thị đơn xin nghỉ theo thứ tự tăng dần trên phần Phê duyệt đơn xin nghỉ ở Core và AMIS Mobile

Hiển thị đơn xin nghỉ theo thứ tự tăng dần trên phần Phê duyệt đơn xin nghỉ ở Core và AMIS Mobile

Sắp xếp danh sách đơn xin nghỉ cần duyệt theo thứ tự tăng dần của thời gian bắt đầu nghỉ trên Bảng tin và AMIS.VN Mobile.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R30 trở về trước: Danh sách đơn xin nghỉ cần duyệt không được sắp xếp theo thứ tự thời gian gây khó khăn cho lãnh đạo khi phê duyệt đơn xin nghỉ của nhân viên.

Từ phiên bản R30 trở đi: Danh sách đơn xin nghỉ cần duyệt trên CORE và AMIS.VN Mobile sắp xếp theo thứ tự tăng dần của thời gian bắt đầu nghỉ giúp lãnh đạo dễ dàng biết được đơn nào có ngày nghỉ gần với ngày hiện tại nhất để phê duyệt trước.

Trên trang cá nhân, chọn Nộp đơn xin nghỉ.

Chọn mục Chờ duyệt.

Chương trinh hiển thị danh sách đơn xin nghỉ cần duyệt theo thứ tự tăng dần theo thời gian xin nghỉ.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.