1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R48
  5. Bổ sung Báo cáo 01B-HSB theo 166/QĐ-BHXH

Bổ sung Báo cáo 01B-HSB theo 166/QĐ-BHXH

Kể từ ngày 1/5/2019 biểu mẫu 01B-HSB theo 166/QĐ-BHXH có hiệu lực và thay thế cho biểu mẫu C70a-HD.

Hướng dẫn thực hiện

1. Vào phân hệ Báo cáo\chọn Bảo hiểm.

2. Chương trình bổ sung báo cáo 01B-HSB: Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ, ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (166/QĐ-BHXH).

Lưu ý: Báo cáo C70a-HD chỉ cho phép chọn kỳ báo cáo trước ngày 1/5/2019.

Cập nhật 09/05/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.