1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R48
  5. Với ngày nghỉ không có nhân viên nào chấm công thì sau khi lấy dữ liệu chấm công, ngày đó để trống ký hiệu chấm công

Với ngày nghỉ không có nhân viên nào chấm công thì sau khi lấy dữ liệu chấm công, ngày đó để trống ký hiệu chấm công

Với ngày nghỉ không có nhân viên nào chấm công thì sau khi lấy dữ liệu chấm công, ngày đó để trống ký hiệu chấm công để tiện làm lương cho chính xác.

Hướng dẫn thực hiện

Từ phiên bản R48 trở đi: Trên giao diện “Lấy dữ liệu từ máy chấm công”, chương trình bổ sung chức năng Luôn để trống công khi không có nhân viên nào chấm công.

Nội dung chi tiết

1. Vào phân hệ Chấm công\chọn Chấm công chi tiết.

2. Chọn Bảng chấm công chi tiết.

3. Nhấn Lấy dữ liệu từ máy chấm công.

>>> Xem thêm: Top phần mềm chấm công miễn phí tốt nhất hiện nay

4. Trên giao diện “Lấy dữ liệu từ máy chấm công”, chương trình bổ sung chức năng Luôn để trống công khi không có nhân viên nào chấm công.

  • Nếu không tích chọn Luôn để trống công khi không có nhân viên nào chấm công thì thực hiện lấy dữ liệu theo phân ca nếu không có dữ liệu từ máy chấm công.
  • Nếu tích chọn Luôn để trống công khi không có nhân viên nào chấm công thì khi không có dữ liệu chấm công của nhân viên nào trong 1 hoặc nhiều ngày bất kỳ trong khoảng thời gian chọn lấy dữ liệu chấm công thì để trống.

Cập nhật 10/11/2023


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.