1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R39
  5. Bổ sung Báo cáo quá trình đào tạo của nhân viên

Bổ sung Báo cáo quá trình đào tạo của nhân viên

Bổ sung Báo cáo quá trình đào tạo của nhân viên nhằm mục đích thống kê 1 nhân viên đã tham gia những khóa đào tạo nào, không đăng ký tham gia nhiều khóa đào tạo có mục đích, tính chất tương tự nhau.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R39 trở đi: Chương trình bổ sung Báo cáo quá trình đào tạo của nhân viên.

Để xem báo cáo này khách hàng vào phân hệ Báo cáo\Đào tạo.

Chọn Báo cáo quá trình đào tạo của nhân viên.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.