1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R39
  5. Trên danh sách Nơi đào tạo chương trình ngầm định tích chọn tất cả các trường đều là Sử dụng

Trên danh sách Nơi đào tạo chương trình ngầm định tích chọn tất cả các trường đều là Sử dụng

Trên giao diện Nơi đào tạo, chương trình ngầm định tích chọn các trường đều là Sử dụng để khi nhân sự chọn Nơi đào tạo sẽ có sẵn các trường để lựa chọn, đồng thời đảm bảo tính chính xác của dữ liệu khi lên báo cáo.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R39 trở về trước: Chương trình chỉ ngầm định tích chọn Sử dụng một số trường khi chọn Nơi đào tạo. Trường hợp khi phát sinh nhân viên mới có Nơi đào tạo là các trường chưa được tích Sử dụng thì nhân sự vào tích Sử dụng, sau đó mới chọn được Nơi đào tạo mong muốn. Như vậy, nhân sự phải làm 2 thao tác, mất nhiều thời gian.

Từ phiên bản R39 trở đi:

Chương trình ngầm định tích chọn các trường đều là Sử dụng để khi chọn Nơi đào tạo sẽ có sẵn các trường để lựa chọn.

Ngoài ra, chương trình bổ sung thêm 2 chức năng:

  • Sử dụng tất cả: để tích chọn tất cả các trường là Sử dụng.
  • Bỏ sử dụng tất cả: để bỏ tích tất cả các trường đã chọn.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.