1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R28
  5. Bổ sung số ngày phép đã nghỉ không lương khi duyệt đơn

Bổ sung số ngày phép đã nghỉ không lương khi duyệt đơn

Khi duyệt đơn xin nghỉ của nhân viên, lãnh đạo có thể biết được số ngày nghỉ không lương của nhân viên.

Chi tiết thay đổi

Khi xem đơn xin nghỉ của nhân viên có lý do là Nghỉ không lương, nhân sự có thể biết được số ngày nghỉ không lương của nhân viên là bao nhiêu.

Nhấn vào biểu tượng  để biết nhân viên đã nghỉ không lương bao nhiêu ngày.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.