1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R28
  5. Thông báo cho các nhân viên đã đăng ký khóa đào tạo khi nhân sự bổ sung buổi đào tạo

Thông báo cho các nhân viên đã đăng ký khóa đào tạo khi nhân sự bổ sung buổi đào tạo

Chương trình tự động gửi thông báo cho nhân viên khi nhân sự bổ sung buổi đào tạo vào khóa đào tạo mà nhân viên đã đăng ký giúp nhân viên có thể vào đăng ký lại.

Nội dung chi tiết

Sau khi nhân viên đã đăng ký tham gia đào tạo, trường hợp nhân sự sửa đổi bổ sung thêm buổi đào tạo, chương trình sẽ gửi thông báo để nhân viên biết để đăng ký lại.

Lưu ý: Để nhân viên có thể nhận được thông báo, cần phải thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

  • Khóa đào tạo có trạng thái là Lên kế hoạch hoặc Đang thực hiện
  • Khóa đào tạo có Cho phép đăng ký trực tuyến
  • Ngày hiện tại đang trong khoảng thời gian đăng ký của khóa đào tạo
  • Nhân viên thuộc danh sách nhân viên tham gia khóa đào tạo
  • Nhân sự thêm buổi đào tạo trên khóa đào tạo

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.