Cải tiến hiệu năng ghi sổ chứng từ

1. Mục đích

Cải tiến hiệu năng ghi sổ chứng từ

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R31: Sau khi ghi sổ chứng từ, chương trình sẽ phải thực hiện thêm kiểm tra 1 số rule trên sổ kho, làm chậm quá trình ghi sổ lại, đôi khi gây mất thời gian của khách hàng
  • Từ phiên bản R31 trở đi: Cải tiến hiện năng ghi sổ chứng từ xuống dưới 1 giây
Cập nhật 07/01/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.