1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Tính năng mới
  4. R31
  5. Cho phép hủy được 1 phần công nợ của hợp đồng theo phê duyệt của Ban lãnh đạo để quản lý đúng công nợ hợp đồng

Cho phép hủy được 1 phần công nợ của hợp đồng theo phê duyệt của Ban lãnh đạo để quản lý đúng công nợ hợp đồng

1. Mục đích

Cho phép hủy được 1 phần công nợ của hợp đồng theo phê
duyệt của Ban lãnh đạo để quản lý đúng công nợ hợp đồng

2. Chi tiết thay đổi

  • Từ trước phiên bản R31: Phần mềm đã đáp ứng hủy công nợ là hủy toàn bộ số còn phải thu của hợp đồng, chưa đáp ứng hủy được 1 phần công nợ của hợp
    đồng.
  • Từ phiên bản R31 trở đi: Chương trình cho phép hủy được 1 phần công nợ của hợp đồng theo phê duyệt của Ban lãnh đạo để
    quản lý đúng công nợ hợp đồng.

1. Trên danh sách Hợp đồng bán, chọn hợp đồng muốn hủy công nợ và dự kiến chi
2. Nhấn chuột phải, chọn Hủy công nợ và dự kiến chi
3. Nhập ngày và lý do hủy công nợ và dự kiến chi
4. Trường hợp kế toán một hủy một phần công nợ và dự kiến chi, có thể nhập số tiền tùy ý tại cột Số hủy công nợSố hủy dự kiến chi
5. Nhấn Đồng ý

Cập nhật 05/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.