Chia sẻ tài liệu

Trong quá trình đọc tài liệu, nếu thấy nội dung tài liệu hay, giúp ích cho công việc của mọi người hoặc nội dung tài liệu chưa được rõ ràng, người dùng có thể chia sẻ nội dung đó cho mọi người cùng đọc và đưa ra những ý kiến phản hồi về tài liệu.

Cách thực hiện

Tại giao diện quản lý nội dung chi tiết của một mục tài liệu, chọn chức năng Chia sẻ.

Mô tả tóm tắt về tài liệu được chia sẻ.

Lựa chọn chia sẻ tài liệu ra ngoài trang Wall, qua Email hoặc cả hai.

Nếu tích chọn Chia sẻ lên wall, người dùng nhập nội dung tóm tắt và chọn Phòng ban\Đơn vị sẽ được chia sẻ (thông tin Phòng ban\Bộ phận này trùng với Phòng ban\Bộ phận khi phát hành tài liệu).

Sau khi khai báo xong thông tin, tài liệu sẽ được chuyển ra ngoài trang Wall, và chỉ có những nhân viên thuộc phòng ban, đơn vị được chia sẻ mới đọc được thông tin về tài liệu này.

Nếu tích chọn Chia sẻ tới email, người dùng chọn những email nhận được thông báo chia sẻ tài liệu. Hệ thống sẽ tự động gửi thư thông báo về tài liệu tới những email được chọn.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.