1. Trang chủ
  2. Tài liệu
  3. Hướng dẫn nghiệp vụ
  4. Kiểm soát việc phân quyền trên tài liệu

Kiểm soát việc phân quyền trên tài liệu

Ứng dụng quản lý Tài liệu cho phép người dùng có vai trò Quản trị ứng dụng Tài liệu có thể kiểm tra được một nhân viên hiện đang có quyền gì trên những tài liệu nào hoặc một tài liệu hiện đang có những ai được quyền đọc hoặc chỉnh sửa.

Cách thực hiện

Trên ứng dụng quản lý Tài liệu, nhấn chọn avatar người dùng, sau đó nhấn chọn chức năng Kiểm soát quyền hạn.

Tại đây người dùng có thể:

Quản lý một nhân viên đang được phân quyền ở những tài liệu nào

Chọn tab Nhân viên, sau đó chọn nhân viên được phân quyền. Thông tin quyền hạn của nhân viên đó sẽ hiển thị ở danh sách “Kiểm soát quyền hạn”.

Lưu ý: Trường hợp muốn phân quyền lại cho nhân viên hoặc phân quyền cho một nhân viên khác, người dùng có thể nhấn chọn chức năng Phân quyền. Chọn tài liệu muốn phân quyền, sau đó phân quyền xem tài liệu cho nhân viên tại mục Quyền hạn. Nhấn Lưu để hoàn tất việc phân quyền.

Quản lý một tài liệu xem có những nhân viên nào được phân quyền đọc hoặc chỉnh sửa

Chọn tab Tài liệu, sau đó chọn tài liệu được phân quyền. Thông tin quyền hạn của tài liệu đó sẽ hiển thị ở danh sách “Kiểm soát quyền hạn”.

Lưu ý: Trường hợp muốn bổ sung thêm nhân viên được phân quyền vào tài liệu, người dùng có thể nhấn chọn chức năng Phân quyền. Chọn nhân viên muốn phân quyền, sau đó phân quyền tài liệu cho nhân viên tại mục Quyền hạn. Nhấn Lưu để hoàn tất việc phân quyền.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.