1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Tính năng mới
  4. R41
  5. Cho phép chát riêng từng thành viên hoặc chát nhóm trên Mobile

Cho phép chát riêng từng thành viên hoặc chát nhóm trên Mobile

Cho phép người dùng có thể chát riêng cho từng thành viên trong danh bạ hoặc tạo nhóm để có thể chát cho nhiều thành viên.

Nội dung chi tiết

Chát riêng cho từng thành viên trong danh bạ

Trên giao diện AMIS Mobile, chạm .

Chương trình sẽ hiển thị các nhóm và thành viên đã từng chát trước đó.

Chạm Tìm kiếm để tìm kiếm thành viên muốn chát.

Chọn thành viên trong danh bạ và thực hiện chát.

Tạo nhóm chát

Trên giao diện AMIS Mobile, chạm , sau đó chạm  để thực hiện tạo nhóm chát.

Thực hiện Tìm kiếm thành viên trong danh bạ, tích chọn các thành viên muốn tạo nhóm chát, sau đó chạm Xong.

Lưu ý:

  • Trường hợp nâng cấp AMIS Mobile lên phiên bản R41 bị mất nhật ký chát trước đó thì người dùng xem hướng dẫn cách khắc phục tại đây.
  • Có thể sửa tên nhóm chát bằng cách chọn nhóm chát cần sửa, sau đó chạm .

  • Chạm Đổi tên nhóm để thực hiện đổi lại tên nhóm
  • Chạm Thành viên để xem các thành viên trong nhóm
  • Chạm Rời khỏi nhóm để thoát khỏi nhóm chát

Trên giao diện chát nhóm, có thể chạm  để Chia sẻ vị trí, Ghi âm,…

Chạm  để chia sẻ file ảnh hoặc các video từ điện thoại.

Chạm  để sử dụng icon vui nhộn cho cuộc hội thoại.

Cập nhật 09/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.