1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Tính năng mới
  4. R41
  5. Cho phép nhân viên giao hàng xem được thông tin liên hệ của khách hàng trên chi tiết đơn hàng

Cho phép nhân viên giao hàng xem được thông tin liên hệ của khách hàng trên chi tiết đơn hàng

Khi nhân viên giao hàng xem chi tiết đơn hàng trên mobile thì có thể nhanh chóng xem được thông tin liên hệ của khách hàng đó giúp tiết kiệm thời gian tìm thông tin khách hàng.

Chi tiết thay đổi

Trên màn hình Đơn đặt hàng\Chi tiết đơn hàng\phần Thông tin khách hàng. Chạm vào mục Khách hàng.

Chạm vào Tên khách hàng.

Hiển thị màn hình Khách hàng, gồm Thông tin chung, Địa chỉ, Thông tin khác (chỉ hiển thị phần Liên hệ).

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.