1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Tính năng mới
  4. R39
  5. Cho phép khách hàng truy cập trực tiếp các đường link được gắn trên các bản tin được chia sẻ trên Amis Mobile

Cho phép khách hàng truy cập trực tiếp các đường link được gắn trên các bản tin được chia sẻ trên Amis Mobile

Mục đích

Cho phép người dùng nhấn và truy cập đường link được gắn trên các bản tin.

Chi tiết thay đổi

Từ bản R39 trở về trước: Trên bản tin có các đường link lại hiển thị dưới dạng text và người dùng phải tự nhập tay lại đường dẫn đó để truy cập.

Từ bản R39 trở đi: Khi nhấn vào các đường link được chia sẻ trên bản tin sẽ hiển thị đường dẫn truy cập của link đó.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.