1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Tính năng mới
  4. R39
  5. Cho phép quản lý kho xem được Tra cứu tồn kho nhưng không xem được giá trị tồn kho

Cho phép quản lý kho xem được Tra cứu tồn kho nhưng không xem được giá trị tồn kho

Mục đích

Cho phép nhân viên quản lý kho có thể xem được số lượng tồn kho nhưng không xem được giá trị tồn kho trên mobile.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R39 trở về trước: Người dùng có quyền một trong các chức năng: Phân tích tài chính, Báo cáo tổng hợp tồn kho trên ít nhất một trong các chi nhánh làm việc thì được vào xem Tra cứu tồn kho.

Từ phiên bản R39 trở đi: Người dùng phải có quyền với ít nhất một trong các chức năng sau trên ít nhất 1 trong các chi nhánh làm việc thì được vào xem Tra cứu tồn kho, đó là: Phân tích tài chính, Báo cáo tổng hợp tồn kho, Nghiệp vụ\Kho.

Lưu ý: Nếu người dùng chỉ có quyền Nghiệp vụ/Kho mà không có quyền được xem chi tiết giá vốn thì không hiển thị Giá trị hàng tồn kho khi xem chi tiết.

Cập nhật 10/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.