1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Tính năng mới
 4. R44
 5. Cho phép liên kết và lấy các chứng từ bán hàng từ MShopKeeper để hạch toán trên ACT

Cho phép liên kết và lấy các chứng từ bán hàng từ MShopKeeper để hạch toán trên ACT

1. Mục đích

Kết nối phần mềm AMIS.VN với MShopKeeper, cho phép kết nối chứng từ bán hàng, hóa đơn để hạch toán doanh thu, giúp kế toán giảm thiểu thời gian thao tác, nhập liệu trên phần mềm, nâng cao hiệu quả công việc.

2. Chi tiết thay đổi

2.1. Trên AMIS ACT 2.0: Bổ sung quyền kết nối dữ liệu với phần mềm khác.

 • Vào Hệ thống\Quản lý người dùng, tích chọn người dùng muốn phân quyền. Nhấn Phân vai trò.

 • Chương trình hiển thị giao diện chọn vai trò cho người dùng, tích chọn Quyền kết nối với ứng dụng khác.

 • Tích chọn chi nhánh muốn phân quyền làm việc cho người dùng, nhấn Đồng ý. (Lưu ý: Mỗi vai trò chi cho phép chọn một chi nhánh làm việc tương ứng).

2.2. Để thực hiện được chức năng này, trên AMIS ACT 2.0 phải được kết nối với MShopkeeper:

 • Trên MShopKeeper, thực hiện sử dụng tài khoản AMIS để kết nối dữ liệu kế toán.
  • Vào phân hệ Kế toán, nhập tên công ty, thông tin đăng nhập và mật khẩu.
  • Nhấn Kết nối.

Lưu ý: Tài khoản AMIS phải có quyền kết nối với ứng dụng MShopKeeper thì mới đẩy được dữ liệu từ MShopKeeper về phần mềm kế toán.

 • Thực hiện đồng bộ dữ liệu sang AMIS ACT 2.0:
  • Khai báo các thông tin: Thuế suất VAT, chi nhánh lấy dữ liệu.
  • Tích chọn Tự động chuyển chứng từ.
  • Nhấn Hoàn thành.

Lưu ý: Chỉ được phép chọn một chi nhánh bất kỳ để thiết lập tự động chuyển chứng từ.

 • Vào Bán hàng\Đề nghị lập chứng từ kế toán. Chương trình sẽ hiển thị danh sách đề nghị lập chứng từ kế toán và hiển thị tên MShopkeeper trên combo Nguồn dữ liệu. Người dùng khai báo các tham số liêN quan để chọn đề nghị lập chứng từ cần xem.

Lưu ý: Người dùng được phân quyền làm việc ở chi nhánh nào thì chỉ hiển thị dữ liệu tương ứng của chi nhánh đó.

 • Tích chọn đề nghị cần lập chứng từ kế toán, nhấn chuột phải chọn Lập chứng từ kế toán hoặc nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + T:

 • Chương trình hiển thị giao diện Lập chứng từ kế toán, nhấn Tiếp theo để sinh chứng từ kế toán. Chương trình sẽ thực hiện sinh đồng thời chứng từ bán hàng, phiếu xuất kho, hóa đơn bán hàng và phiếu thu chi tiền có liên quan.

Lưu ý: Tùy chọn Công gộp các đơn hàng thu tiền ngay trong ngày chưa xuất hóa đơn thành một chứng từ cho phép cộng gộp các đơn hàng thu tiền ngay và không nhận hóa đơn điện tử.

Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.