Cho phép chọn mã quy cách của hàng hóa khi tạo đơn đặt hàng

I. Mục đích

Khi tạo đơn đặt hàng kế toán có thể lựa chọn thông tin mã quy cách của hàng hóa giúp tiết kiệm thời gian thao tác lập chứng từ bán hàng hoặc phiếu xuất kho, đáp ứng nhu cầu quản lý đặc thù của đơn vị.

II. Cách thực hiện trên phần mềm

1. Trên CRM\Danh mục\Hàng hóa\Hàng hóa bổ sung tab Mã quy cách trên giao diện Thêm hoặc Sửa hàng hóa.

  • Bổ sung tab Mã quy cách trên giao diện chi tiết hàng hóa.

– Tích chọn Theo dõi vật tư, hàng hóa theo mã quy cách để chương trình cho phép nhập liệu Mã quy cách.

– Tích chọn dòng Mã quy cách tương ứng muốn nhập liệu.

Lưu ý:

+) Nếu tích chọn Cho phép Trùng thì khi nhập liệu cho phép mỗi mã quy cách nhập được số lượng >=1. (ví dụ size quần áo, màu sắc quần áo…).

+) Nếu không tích chọn Cho phép trùng
thì khi nhập liệu ở Đơn đặt hàng, mỗi mã quy cách kết hợp chỉ cho phép
nhập với số lượng =1, không được nhập trùng trong cùng 1 mã hàng hoá (ví
dụ: số khung, số máy của xe máy, số serial number của điện thoại,…
các hàng hoá chỉ có một mã quy cách duy nhất để đảm bảo quản lý được
chính xác).

+) Khi sửa VTHH, nếu bỏ tích chọn sử dụng 1 mã quy cách nào đó mà mã quy cách đó đã có phát sinh thì cảnh báo và không cho phép Cất VTHH.

+) Khi sửa VTHH, nếu sửa từ Cho phép trùng thành không Cho phép trùng của mã quy cách đã có phát sinh thì cảnh báo và không cho Cất VTHH.

– Thông tin mã quy cách khi được khai báo thêm/sửa trên CRM sẽ cập nhật về hàng hóa tương ứng trên ACT2 và ngược lại.

  • Sửa tên trường Quy cách trên tab “Thông tin chung” thành Mô tả.

2. Trên CRM\Bán hàng\Đơn đặt hàng\Danh sách hàng hóa bổ sung cột Kho.

  • Cho phép Nhập mã quy cách của từng hàng hóa trên đơn đặt hàng.

Lưu ý: Để Nhập mã quy cách người dùng cần lựa chọn vật tư có tích chọn Theo dõi mã quy cách.

– Trên giao diện Sửa đơn đặt hàng, tại phần chi tiết của hàng hóa nhấn chuột phải, chương trình bổ sung chức năng Nhập mã quy cách.

– Giao diện Nhập mã quy cách.

3. Trên CRM\Tệp\Trộn thư\Mẫu trộn thư.

  • Bổ sung mẫu trộn Đơn đặt hàng (Mã quy cách) giúp NVKD có thể trộn và in các đơn đặt hàng được nhanh chóng.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.