1. Trang chủ
  2. Bán hàng
  3. Phần mềm bán hàng phiên bản cũ
  4. Bán hàng
  5. Lịch sử phát triển
  6. R38
  7. Không cho phép NVKD của chi nhánh khác nhìn thấy số lượng tồn kho của chi nhánh mình phụ trách

Không cho phép NVKD của chi nhánh khác nhìn thấy số lượng tồn kho của chi nhánh mình phụ trách

1. Mục đích

NVKD của chi nhánh khác không nhìn thấy số lượng tồn kho của chi nhánh mình để tránh tình trạng bị cạnh tranh bán hàng.

2. Cách thực hiện trên phần mềm

  • Từ trước phiên bản R37.1: Trên CRM khi tra cứu tồn kho, NVKD có thể xem được số lượng tồn hàng hóa trên tất cả các kho hoặc theo từng kho.
  • Từ phiên bản R37.1 trở đi
    •  Khi tra cứu tồn kho hoặc chọn hàng hóa trên CRM thì chỉ load danh mục kho theo thiết lập Dùng chung/Dùng riêng kho theo chi nhánh được thiết lập trên ACT2 căn cứ vào dữ liệu đang được kết nối. Cụ thể:

– Nếu thiết lập dùng chung danh mục kho trên ACT2 thì CRM thực hiện load lên danh mục kho và dữ liệu của tất cả các kho.

Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung. Tại mục Sử dụng riêng danh mục ở các chi nhánh, bỏ tích tại mục Kho, sau đó nhấn Đồng ý.

– Nếu thiết lập dùng riêng danh mục kho trên ACT2 thì CRM thực hiện load lên danh mục kho và dữ liệu chỉ của các kho theo chi nhánh.

Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung. Tại mục Sử dụng riêng danh mục ở các chi nhánh, tích chọn Kho, sau đó nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Đối với Quản trị hệ thống CRMQuản trị hệ thống AMIS thì có quyền xem tất cả các Kho.

I. Mục đích

Ghi nhận Tiềm năng nhằm thu thập và lưu giữ các thông tin về các đối tượng triển vọng mà Doanh nghiệp có thể tiếp cận, liên hệ thực hiện chăm sóc để từ đó ph
Cập nhật 04/02/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.