1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R31
  5. Cho phép đính kèm kết quả thực hiện công việc khi phản hồi trong phần công việc giúp thuận tiện trong việc báo cáo tiến độ của công việc được giao

Cho phép đính kèm kết quả thực hiện công việc khi phản hồi trong phần công việc giúp thuận tiện trong việc báo cáo tiến độ của công việc được giao

Cho phép đính kèm kết quả thực hiện công việc khi phản hồi trong phần công việc giúp thuận tiện trong việc báo cáo tiến độ được giao.

Hướng dẫn chi tiết

Từ phiên bản R31 trở đi: Khi nhận được công việc, nhân viên có thể phản hồi về công việc, đồng thời đính kèm tệp để báo cáo tiến độ công việc.

Mở chi tiết công việc được giao.

Tại mục phản hồi công việc, nhấn vào biểu tượng để đính kèm tệp kết quả thực hiện công việc.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.