1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R31
  5. Quản lý có thể nhìn thấy ngay số ngày đã nghỉ không lương của nhân viên làm căn cứ để xét duyệt đơn xin nghỉ

Quản lý có thể nhìn thấy ngay số ngày đã nghỉ không lương của nhân viên làm căn cứ để xét duyệt đơn xin nghỉ

Giúp quản lý có thể nhìn thấy số ngày nghỉ không lương của nhân viên để làm căn cứ phê duyệt đơn xin nghỉ.

Hướng dẫn chi tiết

Từ trước phiên bản R31: Chỉ có nhân viên là người làm đơn mới xem được số ngày bản thân đã nghỉ không lương còn người duyệt đơn không nắm được gây khó khăn trong việc phê duyệt đơn xin nghỉ.

Từ phiên bản R31 trở đi: Chương trình bổ sung thông tin số ngày đã nghỉ không lương của nhân viên.

Khi nhân viên nộp đơn xin nghỉ có tình trạng là Nghỉ không lương, nhân viên biết được số ngày đã nghỉ không lương của bản thân.

Lưu ý: Số ngày đã nghỉ không lương = Tổng số ngày nghỉ không lương trên các đơn xin nghỉ thỏa mãn điều kiện sau:

  • Đơn có trạng thái Đã duyệt
  • Đơn nằm trong khoảng thời gian năm của đơn xin nghỉ
  • Đơn xin nghỉ có Lý do nghỉ là Nghỉ không lương
  • Đơn xin nghỉ của nhân viên lập đơn

Khi phê duyệt đơn xin nghỉ của nhân viên, quản lý có thể nắm được số ngày đã nghỉ không lương của nhân viên làm căn cứ phê duyệt đơn.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.