1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R30
  5. Khi thêm hợp đồng Học việc, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng mùa vụ, không thực hiện so sánh giữa ngày thử việc và ngày hiệu lực của hợp đồng

Khi thêm hợp đồng Học việc, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng mùa vụ, không thực hiện so sánh giữa ngày thử việc và ngày hiệu lực của hợp đồng

Khi thêm hợp đồng Học việc, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng mùa vụ,chương trình không thực hiện so sánh giữa ngày thử việc và ngày hiệu lực của hợp đồng.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R30 trở về trước: Chương trình cảnh báo khi nhân sự thêm/sửa/nhập khẩu/cập nhật các loại hợp đồng: Học việc, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng mùa vụ có ngày hiệu lực trước hợp đồng thử việc của nhân viên.

Từ phiên bản R30 trở đi: Khi thêm hợp đồng Học việc, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng mùa vụ, chương trình không thực hiện so sánh giữa ngày thử việc và ngày hiệu lực của hợp đồng.

Vào phân hệ Hồ sơ nhân viên/Hợp đồng. Nhấn Thêm.

Chọn loại hợp đồng là 1 trong các loại: Học việc, Hợp đồng dịch vụ, Hợp đồng mùa vụ. Chương trình cho phép cất hợp đồng có ngày hiệu lực trước ngày thử việc, ngày chính thức làm việc của nhân viên được khai báo trên phân hệ Hồ sơ.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.