1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R30
  5. Bổ sung tính năng Nhập khẩu và Cập nhật trường mở rộng trên Hồ sơ nhân viên

Bổ sung tính năng Nhập khẩu và Cập nhật trường mở rộng trên Hồ sơ nhân viên

Giúp nhân sự nhập khẩu, cập nhật hàng loạt thông tin trên trường mở rộng của hồ sơ nhân viên một cách nhanh chóng.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R30 trở về trước: Khi nhân sự nhập khẩu hoặc cập nhật hàng loạt hồ sơ nhân viên, chương trình không tự động thêm các thông tin của trường thông tin mở rộng dẫn đến nhân sự phải nhập thủ công thông tin gây mất thời gian.

Từ phiên bản R30 trở đi: Chương trình cho phép nhập khẩu/cập nhật hàng loạt các thông tin trên trường mở rộng của hồ sơ nhân viên.

1. Trên phân hệ Hồ sơ nhân viên/ Hồ sơ. Vào Tiện ích, chọn chức năng Nhập khẩu hoặc Cập nhật hàng loạt.

2. Chương trình cho phép cập nhật/ nhập khẩu trên trường mở rộng của hồ sơ nhân viên.

Lưu ý: Để thêm thông tin mở rộng trên hồ sơ nhân viên, nhân sự cần thực hiện thiết lập thông tin hệ thống. Xem hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.