Quản lý hóa đơn

Các câu hỏi liên quan đến phân hệ Mua hàng:

1. Trường hợp đơn vị có nhiều chi nhánh và không sử dụng phần mềm để quản lý và phát hành hóa đơn, thì làm thế nào để kế toán có thể nhập được số hóa đơn được liên tục giữa các chi nhánh?
Với các đơn vị có nhiều chi nhánh, không sử dụng phân hệ Quản lý hóa đơn để quản lý và cấp số hoá đơn mà thực hiện nhập trực tiếp số hóa đơn trên chứng từ bán hàng, thì để tránh tình trạng nhập trùng số hóa đơn và để số hóa đơn được nhập liên tục trong từng chi nhánh, kế toán cần qui định mỗi chi nhánh sẽ được phép nhập hóa đơn từ số bao nhiêu đến số bao nhiêu. Ví dụ:

  • Chi nhánh Hà Nội nhập hóa đơn từ số 0000001 đến 0000500
  • Chi nhánh Hồ Chí Minh nhập hóa đơn từ số 0000501 đến 0001000
  • Chi nhánh Đà Nẵng nhập hóa đơn từ số 0001001 đến 0001500

 

Cập nhật 21/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.