Tôi muốn thêm logo vào hóa đơn mẫu thì làm thế nào?

1. Nội dung

Cho phép khách hàng thêm logo vào hóa đơn mẫu

2. Xem phim hướng dẫn


Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim) => Khách hàng vui lòng xem hướng dẫn thêm logo vào hóa đơn mẫu từ 2ph27

3. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Trên giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn, nhấn Xem mẫu.

2. Chèn logo của đơn vị bằng cách nhấn vào biểu tượng, chọn logo và nhấn Open.

  • Có thể lực chọn vị trí hiển thị của logo trên hóa đơn và thay đổi kích thước của logo.

3. Nhấn Áp dụng, giao diện xem mẫu sẽ hiển thị mẫu hóa đơn theo các tùy chỉnh đã thiết lập.

Lưu ý

    • Nhấn Cất thành mẫu mới để lưu mẫu dưới dạng .mrt, phục vụ cho việc tạo các mẫu hóa đơn khác dựa trên mẫu đã sửa.
    • Chỉnh sửa các thông tin khác trên mẫu hóa đơn bằng cách nhấn Sửa mẫu, tham khảo hướng dẫn sửa mẫu tại đây.
    • Nhấn Lấy mẫu mặc định để thiết lập lại mẫu ngầm định mang đi của chương trình.
Cập nhật 21/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.