1. Trang chủ
 2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
 3. Hướng dẫn nghiệp vụ
 4. Các tiện ích chung trên phần mềm
 5. Chuyển mẫu hóa đơn, chứng từ trên MISA SME.NET 2012 và AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0

Chuyển mẫu hóa đơn, chứng từ trên MISA SME.NET 2012 và AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0

1. Mục đích

Cho phép chuyển các mẫu hóa đơn, chứng từ đã sửa trên MISA SME.NET 2012, AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0 để tiếp tục sử dụng.

Lưu ý: Đối với các mẫu hóa đơn, chứng từ đã được MISA hỗ trợ sửa cách lấy số liệu (sửa store) để đáp ứng nhu cầu quản trị của khách hàng trên MISA SME.NET 2012 và AMIS.VN 1.0 thì không đáp ứng chuyển đổi lên AMIS.VN 2.0. Để sử dụng được các mẫu biểu này trên AMIS.VN 2.0 thì phải sửa lại mẫu.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Tải về máy tính các mẫu hóa đơn, chứng từ muốn chuyển lên AMIS.VN 2.0

1. Trên MISA SME.NET 2012:

2. Trên AMIS.VN 1.0:

Lưu ý:

 • Chương trình chỉ hỗ trợ chuyển các mẫu hóa đơn sau từ AMIS.VN 1.0
  lên AMIS.VN 2.0:

  • Hóa đơn GTGT (mẫu tự in, 3 liên)
  • Hóa đơn GTGT (mẫu tự in, 3 liên, không màu)
  • Hóa đơn GTGT (mẫu tự in, 3 liên, A5)
  • Hóa đơn GTGT (mẫu tự in, 3 liên, A5, không màu)
  • Hóa đơn GTGT (mẫu đặt in)
  • Hóa đơn GTGT (mẫu đặt in, A5)
 • Khi tải mẫu hóa đơn từ AMIS.VN 1.0 về máy tính, cần thêm đuôi _ConvertFromAmis1 vào tên file để tránh bị trùng với mẫu trên AMIS.VN – Kế toán.

Bước 2: Thực hiện chuyển các mẫu hóa đơn, chứng từ từ MISA SME.NET 2012, AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0 để sử dụng
Việc chuyển các mẫu hóa đơn, chứng từ từ MISA SME.NET 2012, AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0 chỉ cần thực hiện trên một máy bất kỳ, sau đó chương trình sẽ tự động đồng bộ cho tất cả các máy chủ và máy trạm khác.
Các bước thực hiện:

1. Vào Start, tìm Report Management Tool ACT

2. Nhấn đúp chuột vào Report Management Tool ACT để mở phần mềm


3. Đăng nhập vào dữ liệu AMIS.VN 2.0 muốn chuyển mẫu hóa đơn, chứng từ từ MISA SME.VN 2012 hoặc AMIS.VN 1.0 lên.

4. Nhấn Thêm.
5. Tại mục Tệp mẫu: nhấn vào biểu tượng , chọn đường dẫn đến thư mục chứa các mẫu hóa đơn, chứng từ cần chuyển lên.

 • Với mẫu hóa đơn, chứng từ chuyển từ MISA SME.NET 2012 lên: Chọn MISA SME.NET 2012 Report file (*.rst).
 • Với mẫu hóa đơn, chứng từ chuyển từ AMIS.VN 1.0 lên: Chọn Report file (*.mrt).


6. Thông tin Script dữ liệu Tên mẫu chương trình sẽ tự động lấy lên tương ứng theo mẫu hóa đơn, chứng từ chuyển lên.

Lưu ý: Trường hợp tên mẫu hóa đơn, chứng từ trên MISA SME.NET 2012, AMIS.VN 1.0 đã bị sửa trước khi chuyển lên AMIS.VN thì tại mục Script dữ liệu cần chọn lại hóa đơn, chứng từ gốc tương ứng trên MISA SME.NET 2012, AMIS.VN 1.0.

7. Nhấn Đồng ý. Khi đó:

 • Các mẫu hóa đơn, chứng từ được chuyển từ MISA SME.NET 2012, AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0 sẽ có thêm biểu tượng bên cạnh để dễ nhận biết khi in.
 • Các mẫu hóa đơn được chuyển từ AMIS.VN 1.0 lên sẽ có thêm đuôi Chuyển đổi từ AMIS1 để dễ nhận biết khi in.

Lưu ý: Trong một số trường hợp sau khi một máy thực hiện lấy các mẫu hóa đơn, chứng từ từ MISA SME.NET 2012 hoặc AMIS.VN 1.0 lên AMIS.VN 2.0 mà các máy khác vẫn không lấy được các mẫu hóa đơn, chứng từ này về để in. Khi đó, trên các máy khác cần thực hiện chức năng Tải dữ liệu và chọn Loại dữ liệu là Mẫu chứng từ để có thể tải về máy các mẫu hóa đơn, chứng từ này. Xem hướng dẫn Tải dữ liệu tại đây.

 

Cập nhật 20/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.