Danh sách phân hệ

Giúp quản lý danh sách các phân hệ.

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện AMIS CRM, nhấn Thiết lập (biểu tượng )

Tại mục “Tùy chỉnh”, chọn Phân hệ và trường.

Tại mục Phân hệ hiển thị tất cả các phân hệ.

  • Tìm kiếm: Cho phép tìm kiếm nhanh phân hệ trong danh sách phân hệ.

  • Tên hiển thị: Tên hiển thị của các phân hệ. Khi di chuột tới dòng phân hệ bất kỳ sẽ hiển thị chức năng mở rộng (biểu tượng ), nhấn vào sẽ hiển thị thêm các chức năng khác.

  • Tên phân hệ: Hiển thị tên của phân hệ.

  • Chia sẻ cho: Hiển thị các vai trò được phân quyền xem phân hệ. Nếu tất cả vai trò được phân quyền xem hiển thị: Tất cả vai trò. Còn lại hiển thị: ‘Số lượng vai trò được phân quyền’ vai trò (khi đó di chuột vào hiển thị danh sách vai trò được phân quyền xem phân hệ).

  • Người sửa cuối: Hiển thị ảnh đại diện của tài khoản thay đổi cuối cùng trong các thiết lập của phân hệ và thời gian sửa. Khi di chuột vào ảnh sẽ hiển thị Họ và tên của tài khoản.

Cập nhật 28/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.