Sắp xếp phân hệ

Cho phép sắp xếp thứ tự hiển thị của các phân hệ.

Hướng dẫn thực hiện

Trên giao diện AMIS CRM, nhấn Thiết lập (biểu tượng )

Tại mục “Tùy chỉnh”, chọn Phân hệ và trường.

Tại mục “Phân hệ”, nhấn Sắp xếp phân hệ.

Tại đây, bạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn phân hệ, thay đổi thứ tự hiển thị trên thanh công cụ.

  • Bỏ tích/tích chọn tại dòng phân hệ tương ứng để ẩn/hiện phân hệ.
  • Kéo thả phân hệ để sắp xếp thứ tự hiển thị của phân hệ.

Nhấn Cất để hoàn thành.

Cập nhật 28/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.