Doanh thu theo sản phẩm

1. Nội dung

Cho phép xem được trong tổng doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị thì mỗi mặt hàng chiếm tỷ trọng bao nhiêu %, từ đó biết được mặt hàng nào chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất.

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Phân tích tài chính\tab Chỉ tiêu tài chính.
2. Tại mục Doanh thu theo sản phẩm:

  • Chọn khoảng thời gian muốn xem báo cáo.
  • Nhấn biểu tượng  để chọn chi nhánh muốn xem báo cáo.
  • Nếu chọn chi nhánh là Tổng công ty/Công ty, có thể tích chọn Bao gồm số liệu chi nhánh phụ thuộc để xem được số liệu của cả Tổng công ty và chi nhánh phụ thuộc.
  • Chọn Loại biểu đồ muốn xem báo cáo.


3. Nhấn Đồng ý.

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.