Giải quyết thủ tục cho nhân viên thôi việc

Khi nhân viên nghỉ việc, Nhân sự thực hiện các thủ tục thôi việc cho nhân viên như: thu hồi tài sản, giải quyết công nợ, giải quyết chế độ cho nhân viên…

Hướng dẫn thực hiện

Trước khi làm thủ tục thôi việc cho nhân viên, Nhân sự cần khai báo các thủ tục thôi việc và thiết lập các thủ tục thôi việc cho từng Vị trí công việc.

Bước 1: Làm thủ tục thôi việc

Vào phân hệ Hồ sơ\Hồ sơ.

Chọn hồ sơ nhân viên cần làm thủ tục, nhấn chuột phải và chọn Làm thủ tục thôi việc.

Nhập ngày dự kiến thôi việc, sau đó nhấn Đồng ý.

Bước 2: Giải quyết công nợ cho nhân viên

Vào phân hệ Thủ tục\Thôi việc.

Chọn nhân viên cần làm thủ tục thôi việc, sau đó chọn tab Công nợ nhân viên.

Chương trình tự động lấy lên các khoản công tác phí mà nhân viên chưa
quyết toán và khoản nợ lương mà nhân sự chưa thanh toán cho nhân viên.

 • Hoàn trả công tác phí: trong trường hợp Số tiền đã tạm ứng > Tổng số tiền các khoản thanh toán (phân hệ Nhân viên công tác).
 • Bổ sung công tác phí: trong trường hợp Số tiền đã tạm ứng < Tổng số tiền các khoản thanh toán (phân hệ Nhân viên công tác).
 • Nợ lương (phân hệ Tiền lương\Bảng tổng hợp công nợ).

Đối với các khoản công nợ đã hoàn thành, nhân sự cập nhật bằng cách:

 • Chọn khoản công nợ và nhấn Sửa.

 • Nhập Ngày hoàn thành và tích chọn Đã hoàn thành
 • Nhấn Cất.

Nhân sự có thể khai báo thêm các khoản công nợ khác bằng cách:

 • Nhấn Thêm

 • Khai báo thông tin
 • Nhấn Cất

Bước 3: Giải quyết các chế độ cho nhân viên Thôi việc

Thanh toán tiền lương cho nhân viên. Xem chi tiết tại phân hệ Lương.

Báo giảm lao động cho nhân viên thôi việc. Xem chi tiết tại phân hệ Bảo hiểm.

Khi nhân viên trả thẻ BHYT hoặc đơn vị trả sổ BHXH cho nhân viên thì thực hiện:

 • Vào Liên kết nhanh\Nhân viên chưa chốt sổ BHXH và trả thẻ BHYT.

 • Tích chọn Trả sổ BHXH/Trả thẻ BHYT, sau đó nhập Ngày trả sổ BHXH/Ngày trả thẻ BHYT.

 • Nhấn Cất.

Lưu ý: Sau khi tích chọn hoàn thành việc trả sổ
BHXH và thẻ BHYT thì chương trình sẽ tự động tích chọn vào cột Hoàn
thành cho các thủ tục trả sổ, thẻ tương ứng bên tab Thủ tục cần hoàn thành của nhân viên.

Bước 4: Hoàn thành các thủ tục giải quyết Thôi việc

Chọn nhân viên cần xác nhận hoàn thành các thủ tục thôi việc, sau đó chọn tab Thủ tục.

Tích chọn cột Hoàn thành tương ứng với các thủ tục đã giải quyết.

Nhấn Cất.

Lưu ý:

 • Có thêm hoặc bớt các thủ tục bằng cách nhấn Chọn hoặc Loại bỏ.

 • Có thể xác nhận nhanh cho một hoặc nhiều nhân viên hoàn thành tất cả các thủ tục giải quyết thôi việc bằng cách chọn những nhân viên có liên quan sau đó nhấn Hoàn thành thủ tục. Chương trình sẽ lấy ngày cập nhật là Ngày hoàn thành thủ tục.

Bước 5: Cập nhật Thôi việc cho nhân viên

Chọn nhân viên làm thủ tục thôi việc và nhấn Cập nhật thôi việc.

Khai báo thông tin thôi việc.

Nhấn Đồng ý.

Lưu ý:

 • Sau khi cập nhật thành công, chương trình tự động chấm dứt hợp đồng đang có hiệu lực của nhân viên và khóa tài khoản truy cập. Đồng thời những hợp đồng còn hiệu lực của nhân viên tự động chuyển trạng thái sang Hết hiệu lực.
 • Đồng thời chương trình sẽ tự động sinh một bản ghi có trạng thái là Nghỉ việc trên tab Quá trình công tác của phân hệ Hồ sơ.

Lưu ý:

 • Có thể quản lý danh sách biểu mẫu giải quyết thôi việc bằng cách nhấn Liên kết nhanh\Biểu mẫu giải quyết thôi việc.

 • Có thể trộn thông tin của nhân viên với các mẫu giải quyết thôi việc bằng cách nhấn chuột phải và chọn Trộn văn bản. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.