Gửi thông báo thông tin nhân viên nghỉ việc

Cho phép nhân sự gửi email thông báo về việc có nhân viên thôi việc cho nhân viên trong đơn vị.

Hướng dẫn thực hiện

Lưu ý: Chức năng này chỉ áp dụng với nhân viên đã được khai báo thông tin email tại phân hệ Hồ sơ\tab Thông tin liên hệ.

Vào phân hệ Thủ tục\Thôi việc.

Nhân sự gửi Email cho nhân viên thôi việc bằng cách:

  • Chọn đơn xin thôi việc của nhân viên.
  • Nhấn Gửi Email

Nhân sự có thể gửi Email cho từng nhân viên hoặc cho toàn nhân viên trong đơn vị bằng cách nhấn Gửi đích danh từng người hoặc Gửi theo cơ cấu tổ chức.

  • Xem hướng dẫn chi tiết cách gửi email cho từng người tại đây.
  • Xem hướng dẫn chi tiết cách gửi email theo cơ cấu tổ chức tại đây.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.