1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R40
  5. Hiển thị được ngày, giờ nhân viên lập đơn đăng ký đi muộn, về sớm

Hiển thị được ngày, giờ nhân viên lập đơn đăng ký đi muộn, về sớm

Chương trình hiển thị được ngày, giờ nhân viên lập đơn đăng ký đi muộn, về sớm để kiểm tra được tính hợp lệ của đơn trước khi duyệt, đảm bảo quản lý nhân sự chặt chẽ.

Hướng dẫn thực hiện

Từ trước phiên bản R40: Trên phần mềm đã đáp ứng cho phép nhân viên gửi đơn đăng ký đi muộn, về sớm, tuy nhiên trên danh sách các đơn đăng ký của nhân viên chưa có thông tin liên quan đến ngày và giờ nhân viên lập đơn.

Từ phiên bản R40 trở đi: Chương trình bổ sung thêm cột Ngày đệ trình, cụ thể:

Cách thực hiện

Trên Trang tin của tôi\Đăng ký đi muộn, về sớm\Giao diện xem trên các danh sách.

Trên Trang tin của tôi\Đăng ký đi muộn, về sớm\Tôi duyệt ĐK đi muộn, về sớm (Chưa duyệt, Đã duyệt, Từ chối).

Lưu ý:

  • Khi lập đơn thì chương trình tự cập nhật thông tin Ngày đệ trình đơn theo giờ hiện tại
  • Không cho phép nhân viên lập đơn sửa trường Ngày đề trình đơn.
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.