1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R40
  5. Thay đổi giao diện xem chi tiết đề nghị đi công tác và nội dung email gửi cho các đối tượng của đề nghị đi công tác

Thay đổi giao diện xem chi tiết đề nghị đi công tác và nội dung email gửi cho các đối tượng của đề nghị đi công tác

Thay đổi lại nội dung email gửi cho các đối tượng của đề nghị đi công tác để đồng nhất với phần mềm AMIS.VN – Nhân sự.

Hướng dẫn chi tiết

Từ trước phiên bản R40: Khi gửi và phê duyệt đề nghị đi công tác trên core đang gửi cùng 1 nội dung
email cho tất cả các đối tượng. Điều này không đúng vì mỗi đối tượng có một nội dung khác nhau.

Từ phiên bản R40 trở đi:Thay đổi lại nội dung email gửi cho các đối tượng của đề nghị đi công tác trên các email:

  • Thư thông báo cho người duyệt đề nghị đi công tác
  • Thư thông báo cho người lập đề nghị đi công tác khi đơn được duyệt
  • Thư thông báo cho người lập đề nghị đi công tác khi đơn không được duyệt
  • Thư thông báo cho nhân sự khi nhân viên lập đề nghị đi công tác
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.