1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R40
  5. Hiển thị ngày, giờ nhân viên lập đơn đăng ký đi muộn, về sớm

Hiển thị ngày, giờ nhân viên lập đơn đăng ký đi muộn, về sớm

Chương trình hiển thị được ngày, giờ nhân viên lập đơn đăng ký đi
muộn, về sớm để kiểm tra được tính hợp lệ của đơn trước khi duyệt, đảm bảo quản lý nhân sự chặt chẽ.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R40 trở về trước: Trên phần mềm đã đáp ứng cho phép nhân viên gửi đơn đăng ký đi muộn, về sớm, tuy
nhiên trên danh sách các đơn đăng ký của nhân viên chưa có thông tin liên quan
đến ngày và giờ nhân viên lập đơn.

Từ phiên bản R40 trở đi: Chương trình bổ sung thêm cột Ngày đệ trình, cụ thể:

Nội dung chi tiết

Trên danh sách Đăng ký đi muộn, về sớm.

Trên giao diện Thêm/Sửa Đăng ký đi muộn, về sớm.

Tại Tùy chọn cột\Tùy chọn mẫu\Thêm mẫu.

Tại Trường trộn mẫu email.

  • Nhấn Gửi Email\Mẫu email\chọn mẫu email gửi thông báo.

  • Nhấn Trường trộn.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.