1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R40
  5. Hiển thị trạng thái làm việc của nhân viên trên Nhắc việc/Nhân viên sắp hết hạn hợp đồng

Hiển thị trạng thái làm việc của nhân viên trên Nhắc việc/Nhân viên sắp hết hạn hợp đồng

Giúp nhân sự nắm được những Nhân viên sắp hết hạn hợp đồng ở Bàn làm việc có thể hiển thị được trạng thái làm việc của nhân viên đó là Đang làm việc hoặc Đang làm thủ tục thôi việc để nhân sự không phải đối chiếu lại và chỉ thực hiện gia hạn hợp đồng cho những nhân viên vẫn đang làm việc.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R40 trở về trước: Hiện tại, trên Bàn làm việc ở phần Nhắc việc đã đáp ứng nhắc nhở Nhân viên sắp hết hạn hợp đồng. Tuy nhiên, phần mềm đang hiển thị tất cả các nhân viên có trạng thái đang làm việc và đang làm thủ tục thôi việc, số lượng nhân viên được nhắc hợp đồng sắp hết hạn lớn, nhân sự sẽ phải đối chiếu lại để loại ra những nhân viên đang làm thủ tục thôi việc trước khi gia hạn hợp đồng. Như vậy sẽ mất nhiều thời gian để đối chiếu.

Từ phiên bản R40 trở đi: Chương trình bổ sung cột Trạng thái làm việc của nhân viên cho nhóm Nhân viên sắp hết hạn hợp đồng tại phần Nhắc việc trên Bàn làm việc.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.