Khai báo danh mục

PHÂN HỆ MỤC ĐÍCH LINK BÀI VIẾT
Mục tiêu doanh số
Giúp Quản lý giao được mục tiêu Doanh số/Số lượng cho nhân viên/cơ cấu tổ chức. Xem chi tiết tại đây
Tiềm năng
Giúp quản lý và theo dõi danh sách Tiềm năng. Xem chi tiết tại đây
Cơ hội
Giúp quản lý và theo dõi danh sách Cơ hội. Xem chi tiết tại đây
Khách hàng
Giúp quản lý và theo dõi Khách hàng đã ghi nhận trên ứng dụng AMIS CRM. Xem chi tiết tại đây
Liên hệ
Giúp quản lý, theo dõi, chăm sóc Liên hệ một cách dễ dàng, thuận tiện nhất. Xem chi tiết tại đây
Chào hàng
Cho phép người dùng chọn Tiềm năng hoặc Liên hệ theo nhu cầu để thêm vào chiến dịch chào hàng. Xem chi tiết tại đây
Chiến dịch
Cho phép lập kế hoạch và theo dõi các chiến dịch trong tài khoản AMIS CRM. Xem chi tiết tại đây
Báo giá
Cho phép nhân viên bán hàng theo dõi và quản lý tình hình lập và gửi báo giá cho khách hàng. Xem chi tiết tại đây
Đơn hàng
Giúp quản lý và theo dõi danh sách Đơn hàng. Xem chi tiết tại đây
Hóa đơn
Giúp quản lý và theo dõi danh sách Hóa đơn. Xem chi tiết tại đây
Hoạt động
Cho phép người dùng thêm nhiệm vụ, lịch hẹn và cuộc gọi, để chăm sóc khách hàng nhanh chóng và thuận tiện hơn. Xem chi tiết tại đây
Ao cơ hội
Cho phép người dùng chăm sóc các khách hàng tiềm năng trong Ao cơ hội nhanh chóng. Xem chi tiết tại đây
Chính sách giá
Cho phép quản lý danh sách chính sách giá theo thời gian, đối tượng khách hàng, hàng hóa. Xem chi tiết tại đây
Báo cáo và bàn làm việc
Giúp lãnh đạo doanh nghiệp theo dõi tình hình kinh doanh và tình hình thực hiện mục tiêu doanh số của nhân viên. Xem chi tiết tại đây
Dự án bán hàng
Cho phép người dùng quản lý danh sách các dự án bán hàng. Xem chi tiết tại đây
Quản lý hàng hóa
Cho phép người dùng quản lý danh sách loại sản phẩm. Xem chi tiết tại đây
Cập nhật 21/07/2020


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.