1. Trang chủ
  2. Kế toán
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Khác
  5. Khi nào tôi phải nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới hơn?

Khi nào tôi phải nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới hơn?

Trả lời

  • Nếu phiên bản AMIS.VN – Kế toán khách hàng đang sử dụng cách phiên bản mới nhất của phần mềm dưới 5 phiên bản thì khi đăng nhập vào phần mềm, chương trình sẽ hiển thị thông báo như sau:

Khách hàng có thể nhấn Cập nhật ngay để nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới nhất hoặc nhấn Tiếp tục sử dụng để sử dụng tiếp phần mềm với phiên bản hiện tại.

  • Nếu phiên bản AMIS.VN – Kế toán khách hàng đang sử dụng cách phiên bản mới nhất của phần mềm trên 5 phiên bản. Chẳng hạn, khách hàng đang sử dụng phiên bản R1, phiên bản mới nhất của phần mềm là R6 thì chương trình sẽ cảnh báo như sau:

Khách hàng phải cập nhật lên phiên bản mới để sử dụng phần mềm. Xem hướng dẫn thực hiện tại đây.
Lưu ý: Khách hàng có thể tùy chọn phiên bản để nâng cấp phần mềm.

Cập nhật 21/12/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan