1. Trang chủ
  2. Hướng dẫn sử dụng AMIS Kế toán
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Khác
  5. Khi nào tôi phải nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới hơn?

Khi nào tôi phải nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới hơn?

Trả lời

  • Nếu phiên bản AMIS.VN – Kế toán khách hàng đang sử dụng cách phiên bản mới nhất của phần mềm dưới 5 phiên bản thì khi đăng nhập vào phần mềm, chương trình sẽ hiển thị thông báo như sau:

Khách hàng có thể nhấn Cập nhật ngay để nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới nhất hoặc nhấn Tiếp tục sử dụng để sử dụng tiếp phần mềm với phiên bản hiện tại.

  • Nếu phiên bản AMIS.VN – Kế toán khách hàng đang sử dụng cách phiên bản mới nhất của phần mềm trên 5 phiên bản. Chẳng hạn, khách hàng đang sử dụng phiên bản R1, phiên bản mới nhất của phần mềm là R6 thì chương trình sẽ cảnh báo như sau:

Khách hàng phải cập nhật lên phiên bản mới để sử dụng phần mềm. Xem hướng dẫn thực hiện tại đây.
Lưu ý: Khách hàng có thể tùy chọn phiên bản để nâng cấp phần mềm.

Cập nhật 21/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.