1. Trang chủ
  2. Nhân sự
  3. Tính năng mới
  4. R37
  5. Khi nhân sự gửi đề nghị đi công tác, cột ngày đề nghị hiển thị cả giờ gửi

Khi nhân sự gửi đề nghị đi công tác, cột ngày đề nghị hiển thị cả giờ gửi

Cho phép nhân sự và người phê duyệt theo dõi giờ gửi đề nghị đi công tác của nhân viên.

Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R37 trở về trước: Nhân sự và người duyệt đề nghị chỉ theo dõi ngày gửi đơn của nhân viên, nếu muốn xem giờ gửi phải truy cập gmail để xem.

Từ phiên bản R37 trở điCho phép nhân sự và người phê duyệt theo dõi giờ gửi đề nghị đi công tác của nhân viên trên danh sách đề nghị và trên trang chi tiết đề nghị ở phần mềm HRM.

Trên phần mềm nhân sự AMIS.HRM

Vào phân hệ Thủ tục\chọn Công tác: xem danh sách đơn đề nghị đi công tác được gửi từ trang cá nhân của nhân viên. Thông tin Ngày đề nghị đi công tác hiển thị thêm giờ gửi đơn.

Xem 1 đơn đề nghị đi công tác được gửi từ trang cá nhân của nhân viên, thông tin ngày đề nghị hiển thị thêm giờ nhân viên đã gửi đề nghị. Nhân sự có thể sửa lại thông tin ngày giờ đề nghị bằng cách nhấn vào biểu tượng lịch ở tại dòng ngày đề nghị để chọn lại ngày và giờ.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.