1. Trang chủ
  2. Bảng tin
  3. Tính năng mới
  4. R36
  5. Khi tạo Ao cơ hội cho phép người dùng chọn được các loại sản phẩm chi tiết để chuyển thông tin bán hàng cho Kinh doanh

Khi tạo Ao cơ hội cho phép người dùng chọn được các loại sản phẩm chi tiết để chuyển thông tin bán hàng cho Kinh doanh

Giúp nhân viên Ban Quản lý thị trường có thể lựa chọn được chi tiết các loại sản phẩm của CRM để tạo Ao cơ hội chuyển thông tin cho kinh doanh.

Hướng dẫn chi tiết

Từ trước phiên bản R36 trở về trước: Khi tạo Ao cơ hội trên Core, chỉ cho phép người sử dụng lựa chọn các loại sản phẩm thuộc danh mục Loại hàng hóa trên CRM và có đặc điểm là chỉ lấy các nhóm Loại hàng hóa cấp cha và Loại hàng hóa độc lập không có nhóm cha.

Từ phiên bản R36 trở đi: Khi tạo Ao cơ hội, Loại sản phẩm sẽ cho phép chọn các Loại hàng hóa độc lập không có cấp con và các loại hàng hóa là cấp con cuối cùng của từng Loại hàng hóa cha.

Lưu ý:

  • Chỉ được chọn 1 Loại sản phẩm trong danh sách đã có.
  • Vẫn lấy các loại sản phẩm đã ngừng theo dõi.
Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.