Kiểm tra công nợ đối với nhà cung cấp

1. Nội dung

Tra cứu nhanh công nợ đối với từng nhà cung cấp hoặc tất cả nhà cung cấp. 

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Mua hàng\tab Công nợ.
2. Nhập ngày cần thống kê, nhấn Lấy dữ liệu. => Chương sẽ liệt kê toàn bộ các nhà cung cấp có phát sinh công nợ.

  • Có thể thực hiện lọc thông tin để xem công nợ của một nhà cung cấp.

Lưu ý: Kế toán có thể lập luôn chứng từ trả nợ cho nhà cung cấp hoặc in Biên bản đối chiếu và xác nhận cộng nợ phải trả bằng cách nhấn chuột phải trên màn hình danh sách.

Cập nhật 18/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.