Biểu đồ phân tích lãi lỗ

1. Nội dung

Cho phép xem được biểu đồ phân tích lãi lỗ theo nhiều tiêu chí, bao gồm:

  • Biểu đồ phân tích lãi lỗ theo thời gian: Giúp so sánh được lãi lỗ của năm nay so với các năm trước, quý này với quý trước, tháng này với tháng trước
  • Biểu đồ phân tích lãi lỗ theo đơn vị: Cho biết đơn vị/bộ phận nào đang mang lại lợi nhuận tốt nhất cho công ty để tiếp tục duy trì và có chính sách khen thưởng

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Phân tích tài chính\tab Lãi lỗ.
2. Nhấn Chọn tham số để thiết lập điều kiện hiển thị báo cáo.

3. Nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Có thể lựa chọn cách hiển thị biểu đồ theo loại Hình cột hoặc Hình quạt.

Ví dụ:

  • Biểu đồ phân tích lãi lỗ theo thời gian:

  • Biểu đồ phân tích lãi lỗ theo đơn vị:

Cập nhật 19/12/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.