1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Cập nhật hồ sơ
  5. Làm thế nào để cập nhật thông tin chứng chỉ?

Làm thế nào để cập nhật thông tin chứng chỉ?

Trường hợp trên ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự, nhân sự có thiết lập cho phép nhân viên tự cập nhật hồ sơ. Trong khoảng thời gian cho phép, nhân viên thực hiện cập nhật thông tin hồ sơ như sau:

Vào menu Còn nữa, chọn Cập nhật hồ sơ.

all

Chọn phần Chứng chỉ.

5.1

Chạm vào biểu tượng unnamed-file-2-50x48 (hoặc chạm vào Thêm đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS).

5.2

Khai báo thông tin chứng chỉ, sau đó chạm Cất.

5.3

Chạm vào chứng chỉ để sửa thông tin chứng chỉ đó.

5.4

Chạm vào biểu tượng edit-1-50x47 (hoặc chạm vào Sửa đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS).

5.5

Sửa thông tin chứng chỉ, sau đó chạm Cất.

5.6

Chạm vào chứng chỉ, giữ và vuốt sang trái để xóa thông tin chứng chỉ đó.

5.7

Chạm vào Xóa, sau đó nhấn .

5.8

Lưu ý: Sau khi nhân viên cập nhật thông tin hồ sơ, nhân sự sẽ thực hiện phê duyệt thông tin. Nếu được duyệt, thông tin sẽ được cập nhật vào hồ sơ trên ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự.

Cập nhật 28/11/2019

Bạn có thấy bài viết này hữu ích?

Bài viết liên quan