1. Trang chủ
  2. AMIS Mobile
  3. Còn nữa
  4. Cập nhật hồ sơ
  5. Làm thế nào để cập nhật thông tin chứng chỉ?

Làm thế nào để cập nhật thông tin chứng chỉ?

Trường hợp trên ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự, nhân sự có thiết lập cho phép nhân viên tự cập nhật hồ sơ. Trong khoảng thời gian cho phép, nhân viên thực hiện cập nhật thông tin hồ sơ như sau:

Vào menu Còn nữa, chọn Cập nhật hồ sơ.

all

Chọn phần Chứng chỉ.

5.1

Chạm vào biểu tượng unnamed-file-2-50x48 (hoặc chạm vào Thêm đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS).

5.2

Khai báo thông tin chứng chỉ, sau đó chạm Cất.

5.3

Chạm vào chứng chỉ để sửa thông tin chứng chỉ đó.

5.4

Chạm vào biểu tượng edit-1-50x47 (hoặc chạm vào Sửa đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS).

5.5

Sửa thông tin chứng chỉ, sau đó chạm Cất.

5.6

Chạm vào chứng chỉ, giữ và vuốt sang trái để xóa thông tin chứng chỉ đó.

5.7

Chạm vào Xóa, sau đó nhấn .

5.8

Lưu ý: Sau khi nhân viên cập nhật thông tin hồ sơ, nhân sự sẽ thực hiện phê duyệt thông tin. Nếu được duyệt, thông tin sẽ được cập nhật vào hồ sơ trên ứng dụng AMIS.VN – Nhân sự.

Cập nhật 28/11/2019


Bài viết này hữu ích chứ?

Nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất MISA AMIS với gần 200.000 khách hàng doanh nghiệp đang sử dụng

Bài viết liên quan

Ðã dùng phần mềm là đang chuyển đổi số. Bạn đã có lộ trình?
Đăng kí ngay để nhận sách "Hướng dẫn Chuyển đổi số theo ngành nghề". Giúp tăng doanh thu, giảm chi phí, mở rộng hoạt độngkinh doanh hiệu quả.